HİZMET VERİLEN BÖLÜM VE BRANŞLAR


AKTİF POLİKLİNİKLERİMİZ

-Beyin ve Sinir Cer. Polikliniği -Çocuk Cerrahisi Polikliniği -Çocuk Sağlığı ve Hast. Polikliniği -Cildiye Polikliniği -Endokrin Polikliniği
-Enfeksiyon Hast. Polikliniği -Fizik Tedavi Polikliniği -Gastroenteroloji Polikliniği -Genel Cer. Polikliniği -Göğüs Cer. Polikliniği
-Nöroloji Polikliniği -Ortopedi Polikliniği -Plastik Cer. Polikliniği -Psikiyatri Polikliniği -Üroloji Polikliniği
-Göğüs Hast. Polikliniği -Göz Hast. Polikliniği -Dahiliye Polikliniği -Kadın Hast. Polikliniği -Kalp ve Damar Cer. Polikliniği
-Kardiyoloji  Polikliniği -Kulak Burun Boğaz Hast. Polikliniği -Nefroloji Polikliniği -Anestezi ve Reanimasyon -Psikolog
-Acil Tıp Uzmanları -Biyokimya -Patoloji -Radyoloji -Mikrobiyoloji
-Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast.        

TANI DESTEK HİZMETLERİMİZ

- MR (MANYETİK REZONANS)

Manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR, ağrısız, allerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olmayan ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir. Hasta güçlü bir elektromanyet içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın oldukça kaliteli bir resmi elde edilir. Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirilerek hastalık hakkında bilgi edinirler.

- TOMOGRAFİ

Röntgende ışınlarını, vücudun herhangi bir düzleminde odaklayarak, o dokuları net olarak görüntülemeyi sağlayan radyoloji tekniği. Başka organların arasında, arkasında kalan veya sınırları yeterince belli olmayan yumuşak dokular, bu yöntemle kolayca görülebilirtomografi

- RÖNTGEN

Bilindiği gibi röntgen ışınları diğer ışınlardan farklı olarak dokulardan geçer ve dokuların sertliğine,  yumuşaklığına göre çeşitli gölgeler verir, işte bundan faydalanılarak, röntgen ışınları gözle görülmeyen dokuların durumunu aydınlatmak ve teşhis için kullanılır. 

- KEMİK DANSİTOMETRİ

Bir kemik dansitometri tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir.  Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır.

- MAMOGRAFİ

Mamografi göğsün dataylı görüntüsünün düşük dozajlı özel bir x ışını (Röntgen Işını) yardımı ile çıkarılmasıdır. Mamografide düşük dozajlı x ışını, yüksek kontrastlı ve yüksek yoğunluklu filmler ve özel olarak dizayn edilmiş röntgen cihazları kullanılır. Meme kanseri tedavisinin başarıya ulaşmasında erken teşhis çok önemlidir. Mamografi erken meme kanseri teşhisinde önemli bir rol oynar.

- ODYOMETRİ

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirler ve uygular., gerekli durumlarda konuşma tedavisi verilir.

- EKO - EFOR - EKG

Eko; Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasoud-ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Ultrasondan ( ses ötesi dalgalar ) yararlanılır. Ultrason dalgaları , insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000-20.000 titreşim/sn.).Ses dalgaları , tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir.Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından , kapakçıklardan alete geri gönderir.Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar programı yardımı ile resme çevrilir ve bu görüntüler montörden izlendiği gibi özel kağıdına bastıralabilir.Eko, girişimsel olmayan kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve bir çok kalp hastalığında tanı koydurucu olan bir tetkiktir.

Efor;Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek kalp hızı artırılır.Bu sırada hastadan alınan elektrotların bilgisayarda analizi yapılır.Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılır.Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır.Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder.40 yaş üstü hiçbir şikayeti olmayan kişilerde de gizli kalp hastalığının tanısı için faydalı olabilir.

Ekg;Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir.Kalbin elektriksel aktivitesi deriye yerleştirilen küçük metal diskler (elektrotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir.

- EEG- EMG

Eeg; Beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır. 

Emg;Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriki desarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülür.

- SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

Solunum fonksiyon testleri laboratuarında; Akciğerlere giren ve çıkan hava volümü (hacmini) istirahatte, zorlu nefes alıp verme esnasında ve egzersizde ölçülür ve testi yapılan kişiden elde edilen değerler ile aynı yaşta, cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırılır. 

- ULTRASONOGRAFİ VE RENKLİ USG

iç organların kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile görüntülerinin elde edildiği bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Vücut içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının bir kısmı organ veya dokular arasındaki ara yüzeylerden geri yansır, geriye yansıyan bu ses dalgalarından ultrasonografi görüntüsü oluşturulur. Bu işlem çok hızlı oluştuğu için haraketli görüntüler elde edilir. Anında görüntülemenin yapılması iç organların haraketlerinin görülmesini de sağlar. Ultrasonografi incelemelerinde iyonize radyasyon kullanılmaz. 

- ENDOSKOPİ

Bazı organların ve vücut boşluklarının, özel aletlerle bakılarak incelenmesi. Yemek borusu incelenecekse özofagoskopi, mide incelenecekse gastroskopi, onikiparmak barsağı incelenekse duodeneskopi, son barsak incelenecekse rektoskopi, mesane incelenecekse sistoskopi, akciğerin bronşları incelenecekse bronkoskopi, karın boşluğu incelenecekselaparoskopirahim incelenecekse histeroskopi adı verilir. Endoskopi için kullanılan aletlere genel olarak endoskop ismi verilmektedirendoskopi

YOĞUN BAKIMLARIMIZ

- Genel Yoğun Bakım; Kritik hastanın yaşamsal destek alma ihtiyacı olduğunda tedavi edildiği alanlardır. Kritik hasta tanımı çok önemlidir. Kritik hasta demek; solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi her hangi bir sistemde hastayı tehdit edecek bir gelişme olması durumunda, yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi gereken hasta demektir. Yoğun bakımlar, diğer bölümlerden farklı olarak yoğun bakımı yapacak daha ileri teknolojiye sahip ekipmanlara sahiptir.

- Koroner Yoğun Bakım ;Miyokart enfarktüsünde ortaya çıkabilecek ve acil yardım gerektiren kalp ve dolaşım sorunlarının (örneğin ritim bozuklukları, kalp durması) anında tedavisi için uygun araç ve gereçlerle donatılmış tedavi bölümü. Koroner ünitelerde özellikle acil tedavi uygulamaları ve tanıyla ilgili araştırmalar için gerekli aygıtlar bulunmalıdır. Bunların başında her yatak için ayrı alarm sistemiyle donatılmış elektrokardiyografik izleyici, elektrikli defibrilatörler, elle ve otomatik çalışan solunum aygıtları, atardamar ve toplardamar basıncını ölçmek, entübasyon, trakeotomi, kalp kateterizasyonu için gerekli aygıtlar gelir. Bundan başka her an gerekli girişimde bulunabilecek uzman personel de hazır olmalıdır.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Hastanemiz acil servisi 24 saat kesintisiz olarak çalışır.

 • Acil servis işleyişi, mesai saatlerinde, acil servis doktoru ve sorumlu başhekim yardımcısının sorumluluğunda yürütülür. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde bu sorumluluk nöbetçi uzman hekim ve nöbetçi acil hekimi tarafından yürütülür.

 • Acil servise müracaat eden hastanın, acil servis girişinde kapı görevlisi personel ve sağlık personeli tarafından karşılanır

 • Acil servis girişinde danışma ve yönlendirme birimi bulundurulur. Bu birimde sağlık personeli, hasta kayıt elemanı ve hasta transfer elemanı bulundurulur. Bu birimde görev yapan sağlık personeli hastanın ilk karşılamasını yapar durumuna uygun yönlendirme ve yardımı sağlar. Sağlık personeli her hasta için uygun zaman ve koşulda kayıt işlemini kayıt elemanına tamamlatır. Bundan sonraki süreçler triaj uygulamaları ile devam ettirilir

 • Hastanın ilk triajını sağlık personeli ve doktor yapar, triaj işleminin amacı; hastanın kırmızı, sarı ve yeşil alanlar olarak tariflenen acil kategorilerine uygun şekilde dağılımının sağlanmasıdır. Hastanın hangi kategoride olduğu belirlendikten sonra yönlendirmesi bu doğrultuda yapılır.

 • Ambulansla acil servise getirilen hastaların triajları, hastanın acil servise sevki sırasında ambulans görevlileri tarafından yapılır ve ambulans personeli hastanın ulaştırılması hedeflenen sağlık tesisine konu ile ilgili bilgi verilerek gerekli ön hazırlıkların yapılması sağlanır. Ambulansla getirilen hastalar (112 Acil Servis veya başka sağlık tesisinden nakil) ambulans görevlilerince direkt acil servisteki görevli hekime hasta sevk formu imzalatılarak teslim edilir.

 • Yeşil alana yönlendirilen hastaların hekim tarafından ilk muayenesi yapılır. Reçetesi verilir. Gerekiyorsa poliklinik için randevusu alınır.

 • Sarı ve kırmızı alanlardaki hastaların ilk muayeneleri hekim tarafından yapılır ve gerekli tahlil ve tetkikleri otomasyon programı üzerinden istenir.

 • Alınan numunelere acil serviste barkod yapıştırılır, hasta yönlendirme ve refakat elemanı tarafından laboratuvara ulaştırılır.

 • Eğer radyolojik tetkik gerekli ve cihaz mobilize olamıyorsa hasta tekerlekli sandalye veya sedye ile tetkikin yapılacağı radyoloji bölümüne hasta refakat ve yönlendirme elemanı tarafından götürülür.

 • Tetkik sonuçlarına göre hastalar yeniden değerlendirilir. Hastanın reçetesi verilir ve gerekiyorsa poliklinik için randevusu alınır. Hastaya tedavisine ek olarak rapor da verilmesi gerekiyorsa, rapor kağıdı hekim tarafından doldurulup imzalanır.

 • Muayeneyi yapan hekimin gerek görmesi cerrahi veya dahiliye dal nöbeti tutan hekim, veya ilgili branş hekimi davet edilerek tetkik ve tedavi süreci daha ileri aşamalara götürülür. Bu ileri aşamanın sonucunda: Hastanın cerrahi veya medikal amaçlı yatışı verilebilir. Yatış gereken hastaların kat yönetici sekreteri ile koordineli olarak acil servis yönetici sekreteri tarafından elektronik ortamda yatış işlemi gerçekleştirilir ve gerekli formlar hekim tarafından doldurulur. Hasta ile ilgili tıbbi süreç bu forma kaydedilir. Hekim tarafından hastanın teşhisi ve hastaya yapılacak uygulamalar ve ilaçlar yazılarak paraf edilir ve hasta dosyasına yerleştirilir.

 • Hastanın ilgili branşın dışındaki hastalığı için kullandığı ilaçlar da var ise bu bilgilerde belirtilir.

 • Acil servis sekreteri hastayı evrakları ile birlikte teslim alır. İlgili kat sekreterini arayarak hasta yatağını hazırlatır. Hasta, yatağı hazır olana kadar gözlem odasında tutulur. Hasta, yatağı hazır olduğunda, Sağlık Personeli eşliğinde ilgili servise transfer edilir.

 • Hastaya günübirlik tedavi uygulanabilir. Hastaya, hekim tarafından uygulanmasına karar verilen sözlü ve yazılı talimatlar, hemşire eşliğinde acil servis gözlem odasında uygulanabilir.

 • Hasta mevcut yataklarının dolu olması veya daha ileri tetkik ve tedavi uygulanması gereken durumlarda başka bir sağlık tesisine sevk edilebilir. Bu durumlarda, hastanın da tercihi göz önüne alınarak ilgili sağlık tesisi seçilir, hasta hakkındaki tıbbi ve diğer gerekli bilgileri içeren bir epikriz oluşturulur. Ambulans ile hastaların sevki gerçekleştirilir.

 • Acil serviste ex olan hastalar hemşire ve personel tarafından hazırlanır.

 • Hasta üzerinde bulunan damar yolu, sonda, dren, kateter, elektrotlar vb. çıkartılır.

 • Hasta kol bandı çıkarılmaz. Sağ ayak başparmağına ex kartı takılır. Ölünün üzeri personel tarafından örtülerek morga götürülür. Sorumlu hekim tarafından hasta yakını uygun bir yerde ve şekilde bilgilendirilerek haberdar edilir.

 • Anamnez ve fizik muayene sonucu hastanın adli vaka olduğuna karar verilirse, hastane polisi haberdar edilir. Hastanın geliş nedeni HBYS’de kaydedilip adli raporu hazırlanır.

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında hizmet vermek amacıyla 01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı Sağlık Bakanlığınca sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Usul ve Esasları hakkındaki Yönerge gereği 16.09.2010 tarih ve 36983 sayılı Bakanlık onayı ile Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz kurulmuştur.

        Bir doktor,bir hemşire,bir sağlık memuru ve bir Evde Sağ.Teknikerinden oluşan birimimiz Çankırı Devlet hastanesi bünyesinde randevu sistemi ile mesai saatleri dahilinde hizmet vermektedir.

        Ekibimiz Evde Sağlık Hizmetinden faydalanmak isteyen hastaları yerin de değerlendirerek kapsam dahilinde tedavi ve bakım planları hazırlayıp uygulamaktadır.Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların fonksiyonlu hasta karyolası ve yatağı, tekerlekli sandalye, havalı yatak, hasta bezi,idrar sondası,sürekli kullanımı belgeli ilaç raporları gibi tedavilerine yardımcı olabilecek tıbbi cihazların imkanlar ölçüsünde temini ve raporlandırılması sağlamaktadır.

EVDE SAĞLIK NEDİR?

       Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

- Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek.

- Hasta tedavisinin takibini yapmak

- Sosyal ve psikolojik destek sağlamak

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

- Son dönem kanser hastaları

- Kas Hastaları

- Kronik rahatsızlığı olanlar,kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler (Alzhmer,demans,felç vb.gibi..) evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

- Yatağa bağımlı olmayan,herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar bu hizmetten faydalanmamaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

       Toplum Sağlığı Merkezlerinde bulunan Evde Sağlık Koordinasyon birimine müracaat edebilir, 444 3 833 ve 0376 212 07 77 numaralı telefonlardan destek alabilirsiniz.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIR? EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

 

        Telefonla yada doğrudan yapılan müracaatlar sonrası hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi,yara pansumanları,hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye,alt bezi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ,ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

       Ayrıca hastanede yatarak tedavi gören ve taburcu olduktan sonra evde sağlık hizmeti alması gereken hastalar için taburcu aşamasında müdavi hekimin, aynı hastanenin evde sağlık hizmetleri birimi ile irtibata geçmesi ve verilecek tıbbi hizmetin nitelik, sıklık ve süresini belirleyerek birime iletmesi halinde hizmet devamlılığı sağlanır.

 

ECZANE HİZMETLERİ

DİYALİZ ÜNİTESİ

AMELİYATHANE

LABORATUAR HİZMETLERİ

- Biyokimya Laboratuarı

- Mikrobiyoloji Laboratuarı

- Patoloji Laboratuarı

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

KLİNİKLER - SERVİSLER

16.01.2015 Tarihi itibarı ile tüm yataklı servislerimiz KIRKEVLER MAHALLESİ EK BİNAMIZA taşınmıştır.

ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

   
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Karaman İli Kamu Hastaneler Birliği Karaman Devlet Hastanesi MHRS

                             

© Çankırı Devlet Hastanesi - Bilgi İşlem 2013